SOP

School Ondersteunings Profiel

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht.
Deze wet verplicht de scholen om voor alle kinderen passend onderwijs aan te bieden. Dit gebeurt op basis van de vastgestelde onderwijsbehoefte van ieder individueel kind.

In het School Ondersteunings Profiel van de Jacobusschool  hebben wij aangegeven in welke mate wij tegemoet kunnen komen aan de uiteenlopende onderwijsbehoefte van onze leerlingen.

Als u hier klikt leest u de volledige tekst lezen van ons School Ondersteunings Profiel.