OR

Ouderraad (OR) St. Jacobusschool

De ouderraad (OR) van de school organiseert activiteiten voor de leerlingen om  feestdagen zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval en Pasen met elkaar te kunnen vieren. Extra activiteiten zoals het schoolreisje en de afsluiting van het jaar worden ook mede door de OR georganiseerd. Daarnaast ondersteunt de OR het team bij thema’s zoals bijv. de sportdag en de Kinderboekenweek.

Voor alle activiteiten werkt een groepje OR leden nauw samen met een groepje teamleden. De kosten die gemaakt worden voor de verschillende activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage van de ouders.
De OR-leden vergaderen vier keer per jaar om de activiteiten voor te bereiden en te evalueren. De lopende zaken vanuit de ouders worden dan ook opgevolgd en besproken.

Ouders kunnen hun bevindingen over school, activiteiten, faciliteiten etc. terugkoppelen naar de OR. Vervolgens wordt dit besproken met de schooldirectie of indien nodig doorgeschoven naar de Medezeggenschapsraad.

Voor alle vragen, opmerkingen en ideeën kunt u een van de leden van de OR rechtstreeks of via het algemene e-mail adres, or.jacobusschool@wonderwijs.nl benaderen. Wilt u zelf actief meedenken en plaats nemen in de OR neemt u dan ook gerust contact op met een van de huidige OR leden.

Dit zijn onze OR leden in het huidige schooljaar:

Susan van DeeVoorzitter
Mirjam KerstenPenningmeester
Claire de HaasSecretaris
Amber MeterLid
Brenda BuskingLid
Deborah Saris Lid
Claudia v.d. GardeLid
Brigitte JansenLid
Evelyn ReintsemaLid
Linda de BruijnLid
Nikita RiemersLid