Kinderraad

Op onze school hebben sinds schooljaar 2016-2017 een Kinderraad ingesteld. Ons doel daarbij is om onze leerlingen te leren om invloed en inspraak uit te oefenen op wat er op school leeft. Het sluit naadloos aan bij onze visie om leerlingen mede richting te laten bepalen van de eigen ontwikkeling.

  • De school is er voor de kinderen. Het is belangrijk voor ons, om te weten wat er in hen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens gezamenlijk mee aan het werk te gaan.
  • Wij stimuleren kinderen om mee te denken over en zich in te zetten voor onze school. Wij leren hen om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor rechten/belangen. Wij leren hen ook om zich op de juiste wijze te uiten over de dingen die hen bezighouden.
  • Kinderen leren door mee te doen in een raad dat ze iets in hun directe omgeving kunnen veranderen.
  • De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, etc.