Missie

Missie ‘… Samen maakt mij sterk’

Aan de basis van een gezonde en evenwichtige schoolontwikkeling ligt volgens ons een goed ´pedagogisch klimaat´ ten grondslag. Daarin is een goede relatie tussen leerlingen onderling, leerling en leerkracht, school-team, ouders én de diverse geledingen die bij de St. Jacobusschool betrokken zijn, onontbeerlijk.

Engelse_les_Simone

Engelse_les_Simone

Daarom luidt onze missie: ‘Samen…… maakt mij sterk’. De school is een plaats waar onderlinge relaties gedragen worden door de zorg voor jezelf, elkaar en je omgeving. Wij vinden het van belang dat kinderen op een positieve wijze worden aangemoedigd en gestimuleerd bij hun cognitieve, sociale en sensomotorische ontwikkeling.

Wij creëren op school bewust actieve en uitdagende activiteiten die bijdragen aan de vorming en opvoeding van onze leerlingen. Daarbij ligt het accent op samen werken en samenwerken.

Beide aspecten zijn, wat ons betreft, van belang om een kind zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs en het verdere leven. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zoveel mogelijk leert, al naargelang zijn eigen mogelijkheden, maar ook dat het plezier heeft in het leven, dat het open en communicatief is, dat het zich aanvaard weet en dat het zich verbonden voelt met andere mensen en met de wereld om zich heen.

Wij zien het als onze opdracht om onze leerlingen zo te begeleiden dat zij, op basis van bovenstaande uitgangspunten, zich maximaal kunnen ontwikkelen naar de persoon die ze zijn en willen
worden.