IPC

IPC (International Primary Curriculum)

In onze visie hebben we o.a. beschreven dat het onderwijs dat we op de St. Jacobusschool geven voor onze leerlingen toekomstgericht moet zijn. Dat houdt voor ons  in dat we onze leerlingen willen voorbereiden op een leven en werken in de 21e eeuw.  De consequentie daarvan is dat we hen vaardigheden, kennis en inzicht willen bijbrengen die dat mogelijk maken.

Met de werkwijzen van IPC, voor met name de wereldoriënterende vakken, zien wij veel aanknopingspunten om onze visie op betekenisvolle wijze en thematisch te kunnen realiseren.

 

Zo zien wij IPC

IPC is een uitdagend en vernieuwend leerconcept voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het voldoet aan de wettelijke eisen en sluit aan op de zogenaamde “21e eeuw vaardigheden”  (communicatie, samenwerken, kritisch denken, probleemoplossend denken, ICT-geletterdheid, creativiteit en sociale en culturele vaardigheden). Leerlingen werken binnen een vaste structuur met allerlei verschillende thema’s waarin steeds verschillende vakgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, verkeer, muziek, tekenen en handvaardigheid) aan bod komen. Zo leren de kinderen veel meer de samenhang tussen de vakgebieden zien. IPC houdt bovendien rekening met de verschillen tussen leerlingen en ouders worden nog meer betrokken bij het onderwijs aan hun kind(eren).

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van IPC Nederland