ouders en school

ouders en school

De school is er niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders. De betrokkenheid van ouders is voor ons erg belangrijk. U bent op de eerste plaats de deskundige als het gaat om de ontwikkeling van uw kind. Wij hebben uw hulp nodig om samen verantwoordelijk te kunnen zijn dat uw kind met plezier leert en met plezier naar school gaat.

Jacobusschool 2014_DSC_4196_Batavorum_kleinNaast het lesgebeuren vinden wij het belangrijk dat er ook aandacht is voor schoolreisjes, excursies, themafeesten, sportdagen etc. Deze activiteiten kunnen we zonder uw hulp niet realiseren. Gelukkig kunnen we ieder schooljaar altijd op een grote groep ouders rekenen, die zich inzet voor onze school. We willen hier ook nog eens benadrukken dat we die hulp van ouders erg waarderen.

Via schoolgids, nieuwsbrief, informatieavonden, oudergesprekken en intakegesprekken willen we een duidelijk beeld scheppen wie we zijn en waar we voor staan. Iedere twee jaar nemen we een ouderenquête af om de tevredenheid van ouders te peilen, met name over de kwaliteit van ons onderwijs en de informatievoorziening van de school.

Via een link op de startpagina kunt u zich aanmelden om de Nieuwsbrief digitaal te ontvangen. U krijgt dan via een emailbericht de Nieuwsbrief in uw postvak.