Schooltijden

Wij werken op school met het continurooster

Dit ziet er als volgt uit:

Maandag8.30 – 12.00

8.30 – 14.30
Groep 1/2

Groep 3 t/m 8
Dinsdag8.30 – 14.30
Woensdag8.30 – 12.15
Donderdag8.30 – 14.30
Vrijdag8.30 – 12.00

8.30 – 14.30
Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8