Presentaties Levelwerk

Op donderdagavond 11 december hebben de leerlingen die met Levelwerk aan de slag zijn, een deel van hun werk aan hun ouders en belangstellenden gepresenteerd. Het gaat hier om leerlingen die qua aanleg en tempo meer aankunnen. De leerlingen zijn erg enthousiast over het aanbod dat wij hen bieden. Tweemaal in het schooljaar mogen zij aan hun ouders laten zien waar zij mee bezig zijn geweest.
De presentaties waren leuk opgezet en heel divers. De kinderen werden door de aanwezigen beloond met een daverend applaus. Dat gold zeker ook voor Carola Leenders, onder wiens bezielende leiding dit project wordt gerealiseerd. Met Levelwerk realiseren we als Jacobusschool een stukje Passend Onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoeften van deze groep leerlingen.