Onze schoenen waren leeg!!!!

Piet niet geweest?

HPIM3164HPIM3165Op dinsdagochtend 18 november kwamen we in de klas en waren we benieuwd naar de inhoud van onze schoentjes….. Maar ……. er zat echt niks in! Hoe kon dat nou? De hele bovenbouw in rep en roer!

Totdat groep 3-4 na onze gymles met de verkeerd bezorgde cadeautjes naar ons toe kwam. Op de foto’s zie je dat de “hulp-pietjes” de fout van de echte Piet recht kwamen zetten.