Energieproject van start

Vanochtend was de aftrap voor alle groepen van het energieproject. Gedurende twee weken zijn onze leerlingen bezig met alles wat met energie te maken heeft. In de MFR van onze school staat een windmolen opgesteld en er valt een zonnecollector te bewonderen. De kinderen leren hoe ze de energie moeten meten door de meterstanden op te nemen. Ook verzamelen zij de informatie over de opbrengsten van de zonnecollectoren op het schooldak. Uiteraard praten we samen hoe we gezamenlijk het energieverbruik op school blijvend kunnen terugbrengen.

Tijdens de inloopavond van 17 maart zullen de kinderen aan hun ouders de opbrengsten van het project presenteren.